Iklan sweepTasq 19 Okt

3 Tanda Dari Allah

Sahabat TasQ, Bersyukurlah kalau kita mulai senang belajar agama, ikut kajian, dan berkumpul dengan para pecinta ilmu. Itulah salah satu pertanda kalau Allah menghendaki kebaikan bagi kita.

Muhammad bin Ka’ab Al-Qurthubi mengatakan, “Apabila Allah Ta’ala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Dia menjadikan pada dirinya tiga hal: (1) fakih dalam urusan agama, (2) zuhud terhadap dunia, dan (3) mampu melihat aib-aib dirinya.” (Shifatush Shafwah, 2:132)

Tags: No tags

Comments are closed.