Adab Adik kepada Kakak dan Kakak kepada Adik

Ada hal yang kerap terlupakan di rumah. Apakah itu?
Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairy, dalam Minhajul Muslim, mengatakan bahwa adab kepada saudara ternyata sama seperti adab kepada ayah dan anak.

Maka, adab seorang adik kepada kakanya sama seperti adabnya kepada ayah. Dan, adab seorang kakak kepada adiknya sama seperti adabnya seorang ayah kepada anaknya.

Adab ini berlaku dalam masalah hak, kewajiban dan etika.

Rasulullah saw. bersabda, “Hak seorang kakak atas adiknya adalah sama seperti hak seorang ayah atas anaknya.” (HR Al-Baihaqi, Kanzul Ummal, dan Misyakâtul Mashâbih)

“Berbaktilah kepada ibumu dan ayahmu, kemudian (kepada) saudara perempuanmu dan saudara laki-lakimu, kemudian kepada yang ada di bawahmu dan yang di bawahmu.” (HR Al-Hakim dan Al-Bazzar)

Tags: No tags

Comments are closed.