Adakah Barang Pinjaman yang Belum di Kembalikan ?

Ibnu Mubarak adalah seorang ahli fikih dari negeri Khurasan (kawasan Asia Tengah sekarang) sekaligus imam bagi kaum Muslim pada masanya. Selain faqih dalam ilmu agama, Ibnu Mubarak dikenal sangat dermawan, zuhud dan wara.

Satu ketika dia bercerita:
“Aku pernah meminjam sebatang pena di negeri Syam. Aku merasa kalau pena itu telah aku kembalikan kepada pemiliknya.

Namun, di tengah perjalanan pulang, ketika aku singgah di kota Marwa, aku tersadar kalau pena itu terbawa olehku!

Seketika itu pula, aku kembali ke negeri Syam untuk mengambalikan pena kepada pemiliknya.”

(Al-Hafizh Ibnu Hajar, Tahdzîb At-Tahdzîb)

Tags: No tags

Comments are closed.