Agar Ditetapkan dalam Keimanan dan Ketaatan

Ada banyak doa yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Dan, dari antara sekian banyak doa tersebut, ada satu doa yang sangat sering diucapkan oleh beliau. Beliau kerap mengulang-ulang doa:

“Yâ muqallibal qulûb, tsabbit qalbî ‘alâ dînika. Wahai Zat Yang Maha Membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama-Mu.”

Atau, dalam riwayat lain ditulis dengan redaksi:

“Yâ muqallibal qulûb, tsabbit qalbî ‘alâ dînika wa thâ’atik. Wahai Zat Yang Maha Membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama-Mu dan ketaatan kepada-Mu.”

Terkait doa ini, sahabat Anas bin Malik ra. bertanya, “Wahai Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan kepada wahyu yang engkau bawa, apakah engkau masih mengkhawatirkan kami?”

Beliau menjawab, “Ya, sesungguhnya hati-hati (para makhluk) ada di antara dua jari dari jari jemari Allah Azza wa Jalla, Dia membolak-balikannya sesuai kehendak-Nya.” (HR Ahmad, No. 11664)

Tags: No tags

Comments are closed.