Bahayanya Seorang Ulama Berbuat Dosa

Sahabat TASQ,

Berbuat maksiat itu buruk. Namun, menjadi lebih buruk apabila yang melakukannya adalah seorang ulama, orang berilmu, atau mereka yang menjadi ikutan lagi dimuliakan. Dan, yang lebih bahaya lagi apabila perbuatan dosa tersebut diketahui oleh orang banyak.

Ibnu Abbas ra. berkata, “Alangkah celakanya seorang ulama ketika dia tergelincir ke dalam perbuatan maksiat, lalu dia kembali darinya (bertobat dari dosa tersebut), tetapi kemudian manusia mengikuti perbuatan dosa yang pernah dilakukannya itu …”

Sejumlah ulama mengatakan pula, “Perumpamaan seorang ulama yang tergelincir ke dalam perbuatan dosa bagaikan pecahnya kapal di lautan, dia tenggelam dan para penumpangnya pun ikut tenggelam.”

Tags: No tags

Comments are closed.