Belajar Istiqomah dari Aisyah ra

Berapa kalikah kita ikut pengajian, mendengarkan kajian ilmu, membaca buku atau ditunjukan oleh teman tentang suatu amal ibadah? Sering pastinya! Namun, dari sekian banyak ilmu yang masuk, berapa persenkah yang sudah kita amalkan secara istiqamah?

Jika belum, kita layak belajar kepada sosok Aisyah binti Abu Bakar ra. Setiap kali beliau mendapatkan ilmu dari Rasulullah saw. setiap kali itu pula beliau tidak berhenti untuk mengamalkannya walau hanya sedikit.

Apa yang disabdakan Rasulullah saw. kepadanya benar-benar masuk ke dalam pikiran dan hati, lalu teraplikasikan dalam perbuatan. Apakah itu? “Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus menerus (istiqamah) walaupun kecil (sedikit).”

Terkait hal ini, Al-Qasim bin Muhammad berkata, “Setiap Aisyah melakukan suatu amalan, maka dia tidak pernah berhenti untuk melakukannya.” (HR Al-Bukhari, No. 6465 dan Muslim, No. 783)

Tags: No tags

Comments are closed.