Berbarislah Seperti Malaikat

Ada banyak momen di mana kita bagaikan para malaikat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kapankah itu? Salah satunya saat kita menghadiri shalat berjamaah dan berbaris dalam shaf yang lurus lagi rapat di hadapan-Nya.

Hadits dari Jabir bin Samurah ra. bahwa dia berkata, “Rasulullah saw. keluar menemui kami seraya bersabda, ‘Mengapa kalian tidak berbaris sebagaimana para malaikat berbaris di hadapan Rabbnya?’

Maka, kami pun bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bagaimanakah para malaikat berbaris di hadapan Rabbnya?’

Beliau bersabda, ‘Mereka menyempurnakan barisan awal dan saling merapatkan diri dalam barisan (shaf)’.” (HR Muslim, No. 430)

Tags: No tags

Comments are closed.