Berkhidmat di Rumah Allah

Menjaga kebersihan rumah itu bagus. Namun, ada yang lebih bagus, yaitu menjaga kebersihan rumah Allah (masjid). Jangan sampai kita begitu teliti, telaten dan serius dalam menjaga kebersihan rumah tempat tinggal, sedangkan rumah Allah tidak kita perhatikan.

Maka, kalau memungkinkan, anak-anak kita untuk membersihkan masjid, setidaknya seimggu sekali, walau sekadar memunguti sampah atau dedaunan yang berserakan di halaman.

Selian berpahala, kegiatan membersihkan masjid, menjadi media pendidikan dan pembelajaran yang sangat efektif untuk menumbuhkan rasa cinta anak-anak kita kepada masjid.

Andaipun tidak memungkinkan, sisihkanlah sebagai dari harta kita untuk membeli alat-alat kebersihan masjid atau mengupah orang untuk membersihkan masjid.

Siapa menunaikannya, sungguh dia telah menjaga salah satu sunnah Rasulullah saw. yaitu menjaga dan memelihara kebersihan rumah-Nya.

Dari ‘Aisyah ra. bahwa dia berkata, “Rasulullah saw. memerintahkan untuk membangun masjid di perkampungan, lalu membersihkan dan memberinya wewangian.” (HR Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Tags: No tags

Comments are closed.