Doa untuk Mengikis Rasa Benci di Dalam Hati

Kebencian dan dendam tidak layak hadir dalam hati seorang Muslim. Apalagi perasaan tersebut tertuju kepada saudara seiman. Itulah mengapa, Al-Quran mengabadikan satu doa yang dapat kita dawamkan manakala terbersit kebencian kepada seseorang yang baik agamanya.

Dengan doa tersebut, kita bermohon kepada Allah Ta’ala agar Dia berkenan menghilangkan kebencian tersebut dari hati kita. Sesungguhnya, Allah adalah Zat Yang Mahakuasa untuk membolak-balikkan hati.

“Rabbanaghfir lanâ wa li’ikhwâni-nalladzîna sabaqûna bil îmâni wa lâ taj`al fî qulûbinâ ghillal-lil-ladzîna âmanû rabbanâ innaka ra’ûfur-rahîm.

Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.” (QS Al-Hasyr, 59:10)

Tags: No tags

Comments are closed.