06 agustus

Dzikir Lebihbaik Daripada Harta

Sahabat TasQ, Jangan isi waktu pagi kecuali dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Sesungguhnya, waktu pagi adalah waktu yang diberkahi. Di dalamnya terdapat aneka keutamaan dan limpahan pahala bagi siapa saja yang mau mengambilnya.

Dikisahkan, satu pasukan kaum Muslim memenangkan sebuah pertempuran. Mereka pulang ke Madinah dengan membawa harta rampasan perang yang melimpah. Orang-orang pun ramai membicakan hal ini.

Melihat hal tersebut, Rasulullah saw. berkata kepada orang-orang, “Maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu yang lebih berharga daripada harta rampasan perang?”

Mereka menjawab, “Ya, kami mau, wahai Rasulullah.”

Beliau lalu bersabda, “Seseorang yang mengerjakan shalat Subuh, lalu tetap berada di tempat duduknya sambil berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Sesungguhnya, hal itu lebih berharga daripada rampasan perang.” (HR Ahmad, Al-Musnad, 2:175)

Tags: No tags

Comments are closed.