Efek Dahsyat Mengikuti Sunnah Rasulullah SAW

Siapa menginginkan kebaikan, kesuksesan, kejayaan dan keberkahan dalam hidupnya, wajib baginya untuk mengikuti sunnah Rasulullah saw. sekemampuan diri mengikutinya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Setiap orang yang mengikuti Rasulullah saw. (mewajibkan dirinya untuk berkomitmen dengan adab-adab sunnah), niscaya Allah akan mencukupinya, memberinya petunjuk, menolongnya dan memberinya rezeki.” (Al-Qâ’idah Al-Jalîlah, 1/160)

Ketika seseorang berkomitmen pada sunnah Rasulullah saw. niscaya Allah Azza wa Jalla akan menerangi hatinya dengan cahaya ma’rifah (pengetahuan).

Tidak ada kedudukan yang lebih mulia daripada mengikuti Rasulullah saw. dalam beragam perintah, perbuatan dan akhlaknya. Demikian Al-Hafizh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menerangkan (Madârijus Sâlikîn, 2/644)

Tags: No tags

Comments are closed.