Hatam Al-Qur’an dalam 10 Hari, Mengapa Tidak?

Dalam satu tahun ada waktu-waktu di mana amal ibadah yang kita lakukan bernilai spesial di hadapan Allah. Di antara waktu utama tersebut adalah sepuluh hari pertama di bulan Zulhijjah. Simaklah apa yang dijanjikan Rasulullah saw.

“Tidak ada hari di mana amal saleh pada hari itu lebih dicintai Allah ‘Azza wa Jalla daripada hari-hari ini, yaitu sepuluh hari (pertama bulan Zulhijjah).”

Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, tidak juga jihad fî sabilillâh (yang merupakan seutama-utama ibadah)?”

Beliau menjawab, “Tidak juga jihad fî sabilillâh, kecuali orang yang keluar (berjihad) dengan jiwa raga dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan membawa apapun (mati syahid atau semua hartanya habis).” (HR At-Tirmidzi, Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)

Tags: No tags

Comments are closed.