Inilah Jumlah Huruf dalam Al-Quran

Jangan sepelekan Al-Quran walau hanya satu huruf sekalipun. Sesungguhnya, dari satu saja huruf Al-Quran terkandung banyak kebaikan dan keajaiban.

Salah satunya adalah hadirnya pahala saat membacanya. Satu huruf dari Al-Quran yang kita baca bernilai (minimal) sepuluh kebaikan (HR At-Tirmidzi). Maka, berapa banyak kebaikan yang akan didapatkan jika yang dibaca satu mushaf?

Pertanyaannya, berapakah jumlah huruf dalam Al-Quran?

Menurut Imam Muhammad Idris Asy-Syafi’i (dalam Majmu Al-Ulum wa Mathli’u An-Nujum), jumlah total huruf dalam Al-Quran adalah 1.027.000 huruf.

Dari jumlah tersebut, ا Alif adalah yang terbanyak (48.740 huruf), kemudian ل Lam (33.922 huruf), م Mim (28.922 huruf), ح Ha’ (26.925 huruf) dan ي Ya’ (25.717 huruf).

Adapun yang paling sedikit adalah adalah ظ Dza’ (842 huruf), kemudian ط Tha’ (1204 huruf), غ Ghain (1229 huruf), ت Ta’ (1404 huruf) dan خ Kha’ (1503 huruf).

Tags: No tags

Comments are closed.