Jangan Biarkan Mereka Tumpul Hatinya

Jangan biarkan anak-anak kita selalu berada dalam kemudahan dan kesenangan. Kemudahan tanpa disertai tanggung jawab, atau kesenangan tanpa diserta empati, hanya akan menumpulkan hati. Adapun ujungnya adalah lahirnya sikap tidak peduli pada penderitaan dan kesusahan orang lain.

Tags: No tags

Comments are closed.