Jangan Jadi Orangtua Ahli PHP

Jangan pernah berjanji kepada anak, sekecil dan sesederhana apapun, kecuali orangtua harus menunaikannya. Jangan pernah bohong atau ingkar janji kepada mereka. Jangan sampai kita menjadi orangtua ahli PHP (pemberi harapan palsu) kepada mereka.

Ada satu nasihat dari Abdullah bin Mas’ud ra. “Kedustaan tidak diperbolehkan baik dalam serius atau main-main, dan tidak diperbolehkan salah seorang dari kalian menjanjikan kepada anaknya dengan sesuatu, lalu dia tidak menepatinya.” (Imam Al-Bukhari, Shahih Al-Adabul Mufrad, No. 300)

Mengingkari janji kepada akan bisa melahirkan aneka keburukan, di antaranya: (1) memudarnya kepercayaan anak kepada orangtua, (2) memberi teladan yang buruk, dan (3) menyelisihi sunnah Rasulullah saw. dan para sahabat.

Tags: No tags

Comments are closed.