Mudahnya Urusan Makan Rasululloh SAW

Di antara ciri paling menonjol dalam kehidupan Rasulullah saw. adalah sangat mudah dalam urusan makanan. Beliau tidak ribet, tidak menyusahkan diri maupun membuat susah para istri dan sahabatnya. Apabila suka, beliau mengonsumsinya. Apabila tidak suka, beliau mengabaikannya tanpa mencela.

Apabila ada makanan di rumahnya, beliau memakannya. Apabila tidak ada, beliau pun berpuasa. So simple!

Maka dikisahkan bahwa suatu pagi, sepulang dari masjid, Rasulullah saw. mendatangi Aisyah dan bersabda, “Wahai, ‘Aisyah. Apakah engkau mempunyai sesuatu?”

‘Aisyah menjawab, “Wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai apa-apa!”

Maka beliau pun berkata, “Kalau begitu aku berpuasa.” (HR Muslim)

Tags: No tags

Comments are closed.