Nasihat untuk Kaum Hawwa

Rasulullah saw. amat mencintai umatnya. Beliau tidak ingin ada seorang pun dari umatnya yang masuk neraka, termasuk dari kalangan kaum wanita.

Maka, beliau tidak pernah lelah memberikan tadzkirah agar mereka tidak sampai celaka.

Satu dari sekian banyak nasihat Rasulullah saw. adalah:

“Wahai kaum wanita, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar. Sungguh, aku telah melihat kebanyakan dari kalian adalah penghuni neraka.

Lantas, ada seorang wanita menukas dengan bertanya, ‘Mengapa (kaum) kami banyak menghuni neraka?’ Nabi saw. menjawab, ‘Kalian banyak melaknat dan mengingkari (kebaikan) suami’.” (HR Muslim, No. 79)

Tags: No tags

Comments are closed.