Nasihat untuk Pencari Ilmu

0 Comments

Dikisahkan, seorang lelaki dari Bani Israil hendak pergi menuntut ilmu. Lalu, sampailah berita tentang lelaki ini kepada nabi mereka. Orang ini lalu dipanggil untuk menghadap. Sang nabi pun berkata kepadanya:

“Wahai pemuda, camkanlah! Aku akan memberimu nasihat yang berisi ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang terkemudian, yaitu: (1) Takutlah kepada Allah baik saat sendiri maupun saat bersama orang lain. (2) Tahanlah lisanmu dari orang lain! Janganlah engkau menyebut mereka kecuali dengan kebaikan. (3) Perhatikanlah makananmu! Janganlah engkau makan kecuali yang halal.”

Nashâ’ihul ‘Ibâd, Syaikh Nawawi Al-Bantani, Ulasan dari Al-Munabbihât ‘Alâ Al-Isti’dâd li Yaum Al-Ma’âd, Ibnu Hajar Al-‘Asqalani.