Perbaiki Hubungan Dengan Allah

0 Comments

Sahabat TasQ, Ketika seseorang memiliki hubungan yang buruk dengan orang lain, sehingga dia banyak dibenci dan tidak disukai. Boleh jadi, itu berawal dari ketidakseriusannya dalam membangun hubungan dengan Rabbnya.

Maka, ketika seseorang berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan sesamanya. Dalam sebuah atsar, Ali bin Abi Thalib ra. berkata:

“Siapa disibukkan oleh perkara agamanya, niscaya Allah akan memberinya kecukupan dalam perkara dunianya. Siapa berbuat baik dalam keadaan sepi sendiri, niscaya Allah akan berbuat baik kepadanya dalam keadaan ramai. Dan, siapa memperbagus hubungan antara dirinya dengan Allah, niscaya Dia akan memperbagus hubungan antara dirinya dan manusia lainnya.”

Asy-Syaikh Dr. Ahmad Farid, Tazkiyatun Nafs.