Saat Iman Keluar dari Diri Seorang Muslim

Iman kadang naik kadang turun. Namun, pada waktu tertentu, dia pun kadang tercerabut dari diri seorang Muslim. Apabila seseorang mati saat itu, boleh jadi kematiannya dalam keadaan tidak beriman.

Kapankah itu? Satu di antaranya adalah saat seseorang berzina.

Rasulullah saw. bersabda, “Apabila seorang hamba berzina, maka iman keluar darinya. Iman itu bagaikan bayang-bayang di atas kepalanya. Kemudian, apabila dia telah selesai (berzina), maka iman itu kembali kepadanya.” (HR Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi)

Tags: No tags

Comments are closed.