Saat Umar Mengadukan Ali kepada Nabi SAW

Rasulullah saw. bersabda, “Demi Rabb yang jiwaku ada dalam kekuasaan-Nya, kalian tidak akan masuk surga sebelum beriman. Dan, kalian tidak beriman sebelum saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang menjadikan kalian saling mencintai? Seberakanlah salam.” (HR Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ra.)

Maka, ada satu kisah menarik. Suatu hari, Umar bin Khathab ra. mengadukan Ali bin Abi Thalib ra. kepada Rasulullah saw. Beliau lalu bertanya, “Mengapa engkau mengadukan saudaramu, wahai Umar? Apakah dia menghardikmu? Apakah dia mengambil sesuatu dari milikmu tanpa kerelaanmu?”

Umar menjawab, “Tidak, ya Rasulullah! Namun, apabila bertemu denganku di perjalanan, dia (Ali bin Abi Thalib) tidak pernah mengawali salam sebelum aku mengucapkannya terlebih dahulu.”

Rasulullah saw. kemudian memanggil Ali dan bertanya, “Mengapa engkau tidak pernah mengawali salam kepada saudaramu ini?”

Ali pun menjawab, “Wahai kekasih Allah, aku mendengar engkau bersabda, ‘Siapa mengawali salam kepada saudaranya, niscaya Allah akan membuatkan sebuah istana untuknya di surga’. Maka, aku ingin agar saudaraku Umar yang mengawali salam sehingga dia bisa mendapatkan istana itu.”

Sajian Ruhani Penyejuk Iman, Syaikh Ahmad As-Sa’dani.

Tags: No tags

Comments are closed.