Satu Tarikan Nafas = Satu Langkah Menuju Kubur

Hidup hanya sekali. Amat merugi kalau hidup yang hanya sekali ini berakhir dengan kegagalan. Maka, seorang Mukmin akan sangat perhatian terhadap menit demi menit waktu yang dimilikinya.

Dia tidak ingin setiap jengkal kehidupannya kecuali diisi dengan kebaikan. Dia tidak ingin setiap tarikan nafasnya menjadi sia-sia tanpa ada nilai amal di dalamnya. Dan tentu saja, dia tidak ingin mati kecuali dalam ketaatan kepada-Nya.

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.” (QS Al-Ashr, 103:1-3)

Tags: No tags

Comments are closed.