Sebaik-baik Lisan

Alah Taala berfirman : “Hai orang-orang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang.” (QS Al-Ahzab, 33:41-42)

Sebaik-baik lisan adalah yang senantiasa basah dengan zikrullah. Inilah ibadah yang sangat mudah, murah akan tetapi amat dicintai Allah Azza wa Jalla. Siapa mendawamkannya, bukan saja pahala berlipat yang akan dia dapatkan, ketenangan hidup, kelapangan dada, kejernihan pikiran, terbukanya aneka solusi dan aneka keutamaan lainnya akan datang menghampiri.

Tags: No tags

Comments are closed.