Tips dalam Menjalin Kedekatan dengan Anak

Sahabat RSQ,

Orangtua yang dekat dan lekat dengan anaknya akan lebih mudah mengarahkan dan membimbing sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya.

Lalu, apa yang dapat dilakukan orangtua untuk menjalin kedekatan tersebut. Setidaknya ada tiga. Pertama, sering bermain dengannya. Kedua, menjalin komunikasi interpersonal yang baik (termasuk menunjukkan perhatian dan kepedulian kepadanya) secara intens.

Ketiga, menjalin kedekatan jiwa dengan sentuhan kasih sayang, sapaan, ciuman, elusan dan kata-kata pujian.

Tags: No tags

Comments are closed.