Ucapan Terima Kasih

Orangtua yang baik bukan hanya mengajari anaknya agar senang memberi. Tetapi juga, mengajari mereka agar mudah mengucapkan terima kasih saat diberi. Inilah adab seorang Muslim saat dia mendapatkan nikmat dari Allah lewat perantaraan sesamanya.

Bukankah Rasulullah saw. pernah menasihatkan:

“Siapa tidak pandai mensyukuri yang sedikit, niscaya dia tidak akan pandai mensyukuri yang banyak. Siapa tidak berterima kasih (bersyukur) kepada manusia, niscaya dia tidak akan bersyukur kepada Allah.” (HR Ahmad, Ath-Thabrani, dan Al-Bazzar, Majma’ Az-Zawâid, 5:287)

 

Tags: No tags

Comments are closed.