Zikrullah Kunci Pembuka Kebaikan Dunia dan Akhirat

Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. dan berkata, “Wahai Rasulullah, tuntutan Islam dan syariatnya telah banyak diturunkan dan aku merasa berat (untuk melaksanakannya). Maka, beritahukanlah kepadaku suatu perkara yang ringkas dan dapat mencukupkan amal ibadahku?”

Nabi saw. bersabda, “Hendaklah engkau selalu berzikir kepada Allah.”

Orang ini kemudian bertanya, “Apakah itu cukup bagiku ya Rasulullah?” Beliau menjawab, “Ya, itu cukup dan lebih baik bagimu.” (HR At-Tirmidzi dan Ahmad)

Mengapa Nabi saw. menjadikan zikrullah sebagai “jembatan” bagi pelaksanaan syariat Islam yang lebih luas?

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (dalam Fawaidul Adzkar) mengatakan, “Sesungguhnya, zikir akan dapat menumbuhkan kecintaan pada Allah Ta’ala dan mencintai apa yang diperintahkan-Nya, yaitu mendekatkan diri dengan menjalankan ajaran Islam. Maka, dengan membiasakan berzikir, seseorang akan lebih mudah hidup dalam ketaatan kepada Rabbnya.”

Tags: No tags

Comments are closed.